HỘI THẢO DẠY HỌC HỆ QUY CHIẾU Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Hội giảng dạy vật lí tổ chức hội thảo về dạy học Hệ quy chiếu cho học sinh THCS, THPT và THPT Chuyên về các nội dung: Đặc điểm của Hệ quy chiếu; Cách tiếp cận Hệ quy chiếu trong chương trình giáo dục phổ thông (chương trình 2018, chương trình 2006,…); Dạy và học … Continue reading HỘI THẢO DẠY HỌC HỆ QUY CHIẾU Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG