Sat. Mar 2nd, 2024

– Nội dung Hội thảo: “Xây dựng, thực hiện chương trình môn KHTN và Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tổ chức dạy và học môn KHTN”, bao gồm:

+ Nội dung 1: Xây dựng, thực hiện chương trình môn KHTN trong chương trình 2018

+ Nội dung 2: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn KHTN trong chương trình 2018 (xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn giáo viên dạy chương trình môn KHTN)

– Hình thức tổ chức: hỗn hợp

+ Trực tiếp: Phòng 62, tầng 6, Nhà 2H, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 18 Hoàng Quốc Việt.

+ Trực tuyến qua phần mềm Zoom (link sẽ gửi đến đại biểu qua đăng kí trên https://forms.gle/QNfCUGSgcWwtxRgX9) và phát trực tiếp trên Facebook https://www.facebook.com/groups/hgdvl của Hội Giảng dạy Vật lí.

Thời gian: từ 9:00-11:00 thứ Năm, ngày 16/6/2022

Người trình bày:

+ PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh, (tham gia xây dựng chương trình môn KHTN) Giảng viên cao cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội trình bày và trao đổi thảo luận nội dung 1 (dự kiến từ 9:00 đến 10:00).

+ PGS. TS. Lục Huy Hoàng, Trưởng khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và PGS. TS. Chu Việt Hà, Trưởng khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên trình bày và trao đổi thảo luận nội dung 2 (dự kiến từ 10:00 đến 11:00).

Hội Giảng dạy Vật lí kính mời các Hội viên Hội Vật lí Việt Nam, các giảng viên các trường sư phạm, giáo viên Vật lí phổ thông (quan tâm đến nội dung Hội thảo), các nhà giáo dục, các chuyên gia và cá nhân quan tâm tham dự và trao đổi về các vấn đề nêu trên. (Thông tin chi tiết trên trang tin của Hội giảng dạy vật lí: https://hgdvl.com/ ).

 Kính mời các Hội viên tham dự vào đường dẫn dưới đây để có được thông tin chi tiết về Hội thảo và đăng ký tham dự để Hội Giảng dạy Vật lí gửi đường link Zoom tham gia và thảo luận trực tiếp trong phòng Zoom.

https://forms.gle/QNfCUGSgcWwtxRgX9

Trân trọng

Thay mặt BCH Hội Giảng dạy Vật lí

Chủ tịch Hội Giảng dạy Vật lí

PGS.TS. Phạm Xuân Quế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *